Phim Sóng Gió Hậu Cung [tập 76/76] - Phim Truyền Hình

  • » Xin Chào Bạn! Bạn đang xem phim tại hay24.org nếu trong quá trình xem phim mà phim có lỗi, :)) bạn vui lòng nhấn vào nút contact bên phải màng hình để báo lỗi, chúng tôi sẽ cập nhật lại ngay. Cám ơn bạn rất nhiều!
    Chúc bạn xem phim vui vẻ!

Phim Sóng Gió Hậu Cung [tập 76/76] - Phim Truyền Hình

 Sóng Gió Hậu Cung
 Sóng Gió Hậu Cung
Bạn đang xem phim Sóng Gió Hậu Cung tại www.hay24.org, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Phim Sóng Gió Hậu Cung Kể Về nhũng câu chuyên vê ngững triều đại Trung Quốc cũng như là những truyền thuyết cái triều Đại này. Những câu chuyện này được các người dân Trung Quốc thêu dẹt thành những câu chuyên không thể tin được. Phim nói về tài tranh dành quyeend ân sủng nơi hậu cung của các mỹ nữ, thuê thếp của vua chúa ngày xưa. Thái Thiếu Phân và Tưởng Hân vào vai ddooois địch nhau, nhưng ở trường quay họ rất ăn ý và làm hề thư giãn, trong những giờ rãnh rỗi. Hoa Phim và Hoang Hậu cs quan hệ "minh tranh ám đấu" rất quyết liệt. Song Gio Hau Cung Hoa Phi xinh đẹ khí chất át hâu cung, kêu ngạo hống hách, lại hướng đế hoàng thựng một tình yêu chiếm hữu độ đoán và có thể bất chấp thủ đoạn đẻ nhập được ân sủng của hoàng thượng. Nhi Hoàng Hậu biểu hiên bề ngoài là mẫu nghi thiên hạ, nhưng thực chất là người dã nhân dã nghĩa, tâm địa độc ác. Hoa Phi ở ngoài sáng hoàng hậu ở trong tối dụng chiêu. Phim Sóng Gió Hậu Cung tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, tập cuối
Website xem phim | Xem phim | phim hay hay nhất
[id] sóng gió hậu cung tập 1;http://www.youtube.com/v/eykbmJad2Qw|sóng gió hậu cung tập 2;http://www.youtube.com/v/nR2mfTKAv3A|sóng gió hậu cung tập 3;http://www.youtube.com/v/uQaq5W_m5b4|sóng gió hậu cung tập 4;http://www.youtube.com/v/6Sa4IvTVSB8|sóng gió hậu cung tập 5;http://www.youtube.com/v/gwv6dCgEcm4|sóng gió hậu cung tập 6;http://www.youtube.com/v/QR9qQbfMnPw|sóng gió hậu cung tập 7;http://www.youtube.com/v/IcuX1UeaKY0|sóng gió hậu cung tập 8;http://www.youtube.com/v/kqwWM1JaeNw|sóng gió hậu cung tập 9;http://www.youtube.com/v/oyt0FSeKiYc|sóng gió hậu cung tập 10;http://www.youtube.com/v/uEeFFaK9JcE|sóng gió hậu cung tập 11;http://www.youtube.com/v/9xmq9PCFarA|sóng gió hậu cung tập 12;http://www.youtube.com/v/667hfrVX884|sóng gió hậu cung tập 13;http://www.youtube.com/v/d0xUyGscFRI|sóng gió hậu cung tập 14;http://www.youtube.com/v/RWSkMqmxXt|sóng gió hậu cung tập 15;http://www.youtube.com/v/hQ1z_PvNIFk|sóng gió hậu cung tập 16;http://www.youtube.com/v/Vw9c68FSxmw|sóng gió hậu cung tập 17;http://www.youtube.com/v/w2yizk3BN1U|sóng gió hậu cung tập 18;http://www.youtube.com/v/T0eVvV-Bu68|sóng gió hậu cung tập 18;http://www.youtube.com/v/T0eVvV-Bu68|sóng gió hậu cung tập 19;http://www.youtube.com/v/OvXs2t_7a6Q|sóng gió hậu cung tập 20;http://www.youtube.com/v/AFUVI8G7dkU|sóng gió hậu cung tập 21;http://www.youtube.com/v/zFitn-s0w-A|sóng gió hậu cung tập 22;http://www.youtube.com/v/e934Ec3RiEU|sóng gió hậu cung tập 23;http://www.youtube.com/v/glt4rJnJrGM|sóng gió hậu cung tập 24;http://www.youtube.com/v/5ZUBy5BP8dI|sóng gió hậu cung tập 25;http://www.youtube.com/v/1uqyr11ow04|sóng gió hậu cung tập 25;http://www.youtube.com/v/1uqyr11ow04|sóng gió hậu cung tập 26;http://www.youtube.com/v/1uqyr11ow04|sóng gió hậu cung tập 27;http://www.youtube.com/v/mAKcawQ2PLA|sóng gió hậu cung tập 28;http://www.youtube.com/v/beakJL5_jiA|sóng gió hậu cung tập 29;http://www.youtube.com/v/um7Ns8c17f8|sóng gió hậu cung tập 30;http://www.youtube.com/v/ZaYyivY8dzM|sóng gió hậu cung tập 31;http://www.youtube.com/v/SPFdEi7aRis|sóng gió hậu cung tập 32;http://www.youtube.com/v/h_SxqweqNS0|sóng gió hậu cung tập 33;http://www.youtube.com/v/Qqh5ALMrHNU|sóng gió hậu cung tập 34;http://www.youtube.com/v/uwCKsv485Sc|sóng gió hậu cung tập 35;http://www.youtube.com/v/cehP-J6cYRM|sóng gió hậu cung tập 36;http://www.youtube.com/v/KKD09iXcWJ8|sóng gió hậu cung tập 37;http://www.youtube.com/v/0r5EqISUrC4|sóng gió hậu cung tập 38;http://www.youtube.com/v/BY_F0IniJvk|sóng gió hậu cung tập 39;http://www.youtube.com/v/A1iBXKky7r0|sóng gió hậu cung tập 40;http://www.youtube.com/v/64TSFUk9YVg|sóng gió hậu cung tập 41;http://www.youtube.com/v/K2C44Mph4iY|sóng gió hậu cung tập 42;http://www.youtube.com/v/bPV6zatdFhU|sóng gió hậu cung tập 43;http://www.youtube.com/v/SOkz-YRwj2s|sóng gió hậu cung tập 44;http://www.youtube.com/v/Soc2UwvOrA0|sóng gió hậu cung tập 45;http://www.youtube.com/v/9FPcwt4Okpo|sóng gió hậu cung tập 46;http://www.youtube.com/v/jHN6rkcy04A|sóng gió hậu cung tập 47;http://www.youtube.com/v/aCVqKrhmnHs|sóng gió hậu cung tập 48;http://www.youtube.com/v/C6dftBbf2tI|sóng gió hậu cung tập 49;http://www.youtube.com/v/AwtOuiNCJ1o|sóng gió hậu cung tập 50;http://www.youtube.com/v/vaUF0MNEPfU|sóng gió hậu cung tập 51;http://www.youtube.com/v/zfkTJSVPz9U|sóng gió hậu cung tập 52;http://www.youtube.com/v/zjD349QRmuE|sóng gió hậu cung tập 53;http://www.youtube.com/v/QGWK7LaFBkk|sóng gió hậu cung tập 54;http://www.youtube.com/v/NEIduAtlkLQ|sóng gió hậu cung tập 55;http://www.youtube.com/v/Bey8I5J_Kgo|sóng gió hậu cung tập 56;http://www.youtube.com/v/JImXb0_xpFE|sóng gió hậu cung tập 57;http://www.youtube.com/v/NVOZqQ0b81E|sóng gió hậu cung tập 58;http://www.youtube.com/v/M3LX1AYueFE|sóng gió hậu cung tập 59;http://www.youtube.com/v/uB3CzPihGvc|sóng gió hậu cung tập 60;http://www.youtube.com/v/0w4FEBqvxhs|sóng gió hậu cung tập 61;http://www.youtube.com/v/ftyFROKzyjo|sóng gió hậu cung tập 62;http://www.youtube.com/v/rcwd7kiCytE|sóng gió hậu cung tập 63;http://www.youtube.com/v/IyAhnVL3-_M|sóng gió hậu cung tập 64;http://www.youtube.com/v/5kr0WRN7BZ8|sóng gió hậu cung tập 65;http://www.youtube.com/v/rYFaB1kRWqQ|sóng gió hậu cung tập 66;http://www.youtube.com/v/V47-Q7NufUo|sóng gió hậu cung tập 67;http://www.youtube.com/v/QHsTNY2_dpc|sóng gió hậu cung tập 68;http://www.youtube.com/v/PmdBpdZ8jqM|sóng gió hậu cung tập 69;http://www.youtube.com/v/SHBn_lv3QIs|sóng gió hậu cung tập 70;http://www.youtube.com/v/uek_f1YXc-k|sóng gió hậu cung tập 71;http://www.youtube.com/v/RlKg598Wx94|sóng gió hậu cung tập 72;http://www.youtube.com/v/4ewrylbiZzA|sóng gió hậu cung tập 73;http://www.youtube.com/v/3Vv0xMHkPIU|sóng gió hậu cung tập 74;http://www.youtube.com/v/QxnSjI-GYBM|sóng gió hậu cung tập 75;http://www.youtube.com/v/Y4fn7aWlO0s|sóng gió hậu cung tập 76End;http://www.youtube.com/v/K8U-Hl90mlI|[/id]
Thể loại phim : , , , ,